Contact
En bref
En bref

Contact clinique Max Grundig

Max Grundig Klinik GmbH

Schwarzwaldhochstraße 1

D-77815 Bühl

Téléphone : +49 7226 54-0 

Fax : +49 7226-54-509 

Courriel : infomax-grundig-klinikde

 

Secrétariat médical du service de médecine psychosomatique

Téléphone : +49 7226 54-800 

Fax : +49 7226 54-409

Courriel : gottwald@max-grundig-klinik.de

 

Secrétariat médical du service de médecine interne

Téléphone : +49 7226 54-800 (Prof. Dr. Diehm)

Téléphone:  +49 7226 54-400

Fax : +49 7226 54-409

Courriel : herlan@max-grundig-klinik.de

 

Centre de radiologie

Téléphone : +49 7226 54-430 

Fax : +49 7226 54-439

Courriel : radiologiemax-grundig-klinikde

 

Département international

Téléphone : +49 7226 54-401 

Fax : +49 7226 54-419

Courriel : internationalmax-grundig-klinikde